Integritetspolicy

Sammanfattning

Denna integritetspolicy börjar med en sammanfattning över hur vi behandlar dina personuppgifter. Därefter följer detaljerad information.

Allmänt

Din integritet är viktig för oss. Denna integritetspolicy beskriver vad för personuppgifter BookBeat behandlar om dig i samband med att du registrerar ett konto hos BookBeat och använder BookBeats tjänst, samt i tillämpliga fall när du, utan att ha ett registrerat konto, köper ett presentkort av oss eller klickar dig runt i appen. Dessutom beskriver vi häri hur, varför och på vilken legal grund dina personuppgifter behandlas samt vilka rättigheter du har gentemot oss med avseende på dina personuppgifter. All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och regler, inklusive EU:s dataskyddsförordning ("GDPR").

Ansvaret för dina uppgifter

BookBeat AB, org. nr. 556560-4583 ("BookBeat", "vi", "oss") är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vi kommer behandla dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. Vill du komma i kontakt med oss finner du våra kontaktuppgifter under avsnittet "Kontakta oss".

Behandling av dina uppgifter när du inte har ett registrerat konto hos oss

I två situationer kan vi behandla vissa uppgifter om dig även om du inte har ett registrerat konto hos oss. Det är för det första när du köper ett presentkort av oss och, för det andra, när du utan att ha ett konto klickar dig runt i appen. För mer information om vad vi använder dina personuppgifter för i dessa situationer, se avsnittet "Hur vi använder personuppgifter".

Varför vi behandlar dina uppgifter

Vi behandlar främst dina uppgifter för att kunna leverera tjänsten till dig. Med "tjänsten", "vår tjänst" och dylika beskrivningar menar vi vår (BookBeats) digitala prenumerationstjänst för ljud- och e-böcker, där du för en månadsavgift kan lyssna och läsa böcker och där vi baserat på vad du lyssnat och läst på tidigare kan ge dig tips på sådana böcker som du kan vara intresserad av. Du kan inte invända mot den behandling av dina uppgifter som är nödvändig för att vi ska kunna leverera tjänsten och ändå kräva att vi ska leverera tjänsten. Vi skickar även information till dig om uppdateringar i tjänstens funktion, om nytt innehåll i tjänsten och i tillämpliga fall information om eventuella kampanjer eller nya tjänster eller produkter som vi erbjuder. Vi kan även använda dina uppgifter om användning av tjänsten, och den eventuella feedback du ger oss, för att förbättra vår tjänst. Vi analyserar även hur våra kunder interagerar med våra e-postutskick, d.v.s. om du öppnat meddelandet, klickat på någon av länkarna o.s.v. Sådan behandling av dina uppgifter som inte är nödvändig för att leverera tjänsten eller som vi inte har en rättslig förpliktelse att behandla kan du som huvudregel invända mot men ändå använda tjänsten.

För mer information om vad vi använder dina personuppgifter för, se avsnittet "Hur vi använder personuppgifter".

De uppgifter vi behandlar

Vi behandlar främst de uppgifter du själv lämnat till oss i samband med registreringen, vilket är namn, e-post, lösenord (krypterat) och IP-adress. För att kunna betala för din prenumeration anger du även uppgifter om ditt betalmedel (t.ex. betalkort). Betalningarna sköts av vår tjänsteleverantör för betalningslösningen och vi får endast del av vissa uppgifter som vi behöver om ditt betalmedel (för kortbetalningar får vi del av de fyra sista siffrorna i ditt kortnummer och uppgift om år och månad då ditt betalkorts giltighetstid löper ut för att påminna dig om när giltighetstiden löper ut). Vi behandlar även uppgifter om ifall du har betalalat eller ej, och uppgifter om när betalning erlades.

Vi behandlar även andra personuppgifter. För mer information om vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, se avsnittet "Personuppgifter vi samlar in".

Behandling som vi vill uppmärksamma dig särskilt på

Vi vill tillhandahålla dig en så användarvänlig och säker tjänst som möjligt. Av denna anledning behöver vi samla in information om vad för enhet du använder och viss statisk om ditt användarmönster. Vårt mål med tjänsten är inte bara att tillhandahålla ett brett innehåll. Vi vill förenkla för dig att hitta böcker som vi tror du skulle gilla. För att kunna lyfta fram relevanta böcker är vår tjänst utformad så att den ger personliga rekommendationer till dig som baserar sig på vilka böcker du lyssnat/läst samt din interaktion med appen och webbsidan. I det fall att du vill använda en tjänst som hjälper dig att hitta böcker som kan vara intressanta för dig är BookBeats tjänst lämplig. Önskar du inte få sådana rekommendationer på böcker är BookBeats tjänst mindre väl lämpad för dig. Vi anlitar även företag som hjälper oss att optimera vår digitala marknadsföring till dig och personer med liknande profil som dig. För att optimera vår marknadsföring delar vi dina personuppgifter med denna typ av tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantören är inte berättigad att använda dina personuppgifter för egna ändamål och utför endast behandlingen i enlighet med våra instruktioner.

För mer information om vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, se avsnittet "Personuppgifter vi samlar in".

Den tid vi behandlar uppgifterna

Vi behandlar dina uppgifter så länge du prenumererar på tjänsten och majoriteten av uppgifterna är nödvändiga att behandla för att du ska kunna använda tjänsten. När din prenumeration upphör behåller vi uppgifterna ett tag till, i regel i 24 månader, för att göra det enkelt för dig om du vill starta upp din prenumeration igen. Du har dock rätt att begära att dina uppgifter raderas tidigare. I viss utsträckning kommer vi behöva behandla uppgifter om dig längre, efter det att du avslutat prenumerationen på tjänsten, bl.a. de uppgifter som vi har en rättslig förpliktelse att spara eller om uppgifterna krävs för att göra gällande eller försvara oss mot rättliga anspråk. Vi sparar dock inte dina uppgifter i onödan. För mer information om hur länge dina personuppgifter sparas, se avsnittet "Vårt bevarande av personuppgifter".

Den legala grunden för vår behandling

Vi behandlar alltid dina uppgifter i enlighet med gällande lagar och regler, inklusive EU:s dataskyddsförordning ("GDPR"). De tre legala grunder för behandlingen av dina uppgifter som vi förlitar oss på är fullgörande av avtal, berättigat intresse, och rättslig förpliktelse. För mer information om vilken legal grund vi behandlar dina uppgifter på, se avsnittet "Matris över vår behandling av personuppgifter".

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Vi beskriver dem kort härnedan.

Du har rätt att:

 1. få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och information om hur de behandlas (" rätt till tillgång");
 2. få felaktiga uppgifter rättade (" rätt att begära rättelse");
 3. få dina uppgifter raderade (bortsett från bl.a. de uppgifter som vi enligt lag måste spara eller som krävs för att uppfylla vårt avtal eller göra gällande eller försvara oss mot rättliga anspråk) (" rätt till radering");
 4. under vissa förutsättningar begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; (" rätt att begära att behandlingen begränsas");
 5. invända mot sådan behandling som vi gör och som grundar sig på den legala grunden "vårt berättigade intresse" (" rätt att invända"); och
 6. få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan, utan att vi ska hindra det (under förutsättning att vi fått uppgifterna från dig för att uppfylla vårt avtal och att vi behandlar uppgifterna automatiskt) (" rätt till dataportabilitet").

Du har också alltid rätten att inge klagomål till tillämplig dataskyddsmyndighet där du bor, arbetar eller där den potentiella personuppgiftsöverträdelsen ägt rum.

För mer information om hur länge dina rättigheter, se avsnittet "Dina individuella rättigheter".

Cookies.

Vi använder så kallade cookies (små textfiler som placeras på din enhet) för att tillhandahålla vår webbplats och tjänst och för att underlätta insamling av data. Vi kan använda cookies för att lagra dina inställningar, underlätta inloggning, ge riktad annonsering och analysera webbplatsåtgärder. För mer information om de cookies vi använder, se vår separata Cookiepolicy.

Mer information.

Läs gärna vidare om hur vi behandlar personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter genom att klicka vidare på länkarna här nedan. Du kan även finna mer detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas i vår matris, se avsnittet "Matris över vår behandling av personuppgifter".

Innehåll

Personuppgifter vi samlar in

BookBeat AB, org. nr. 556560-4583 ("BookBeat", "vi", "oss") är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vi kommer behandla dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning. Vill du komma i kontakt med oss finner du våra kontaktuppgifter under avsnittet "Kontakta oss".

Vi samlar in uppgifter för att vår tjänst ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt när du skapar ditt användarkonto hos oss, när du administrerar ditt användarkonto, väljer att lyssna eller läsa en bok i tjänsten eller kontaktar oss för support. Om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till tjänsten kommer du inte kunna använda tjänsten.

Vi vill tillhandahålla dig en så användarvänlig och säker tjänst som möjligt. Av denna anledning behöver vi samla in information om vad för enhet du använder och viss statisk om ditt användarmönster. Vårt mål med tjänsten är inte bara att tillhandahålla ett brett innehåll. Vi vill förenkla för dig att hitta böcker som vi tror du skulle gilla. För att kunna lyfta fram relevanta böcker är vår tjänst utformad så att den ger personliga rekommendationer till dig som baserar sig på vad du lyssnat/läst samt din interaktion med appen och webbsidan. I det fall att du vill använda en tjänst som hjälper dig att hitta böcker som kan vara intressanta för dig är BookBeats tjänst lämplig. Önskar du inte få sådana rekommendationer på böcker är BookBeats tjänst mindre väl lämpad för dig.

Vi behandlar alltid dina uppgifter i enlighet med gällande lagar och regler, inklusive EU:s dataskyddsförordning ("GDPR"). De tre legala grunder för behandlingen av dina uppgifter som vi förlitar oss på är fullgörande av avtal, berättigat intresse, och rättslig förpliktelse.

Vi behandlar främst de uppgifter du själv lämnat till oss i samband med registreringen, vilket är namn, e-post, lösenord (krypterat) och IP-adress. För att kunna betala för din prenumeration anger du även uppgifter om ditt betalmedel (t.ex. betalkort). Betalningarna sköts av vår tjänsteleverantör för betalningslösningen och vi får endast del av vissa uppgifter som vi behöver om ditt betalmedel (för kortbetalningar får vi del av de fyra sista siffrorna i ditt kortnummer och uppgift om år och månad då ditt betalkorts giltighetstid löper ut för att påminna dig om när giltighetstiden löper ut). Vi behandlar även uppgifter om ifall du har betalat eller ej, och uppgifter om när betalning erlades.

De uppgifter vi samlar in om dig inom ramen för tjänsten beror delvis på dina val, dina handlingar, och dina integritetsinställningar.

Vi kan komma att samla in följande uppgifter om dig:

 • Identifikationsuppgifter. Förnamn, efternamn, och användar-ID.
 • Kontaktuppgifter. E-postadress.
 • Betalningsinformation. Uppgifter om ditt betalmedel, (t.ex. ditt betalkorts 4 sista siffror och giltighetstid), information om betalningshistorik (inklusive information om pröva-på-perioder och perioder utan aktiv prenumeration), och konto-ID.
 • Tekniska uppgifter. IP-adress, geografisk plats, typ av enhet, namn på enhet, operativsystem, app-version, inställningar i appen, titel och ISBN på bok, och lösenord (krypterat).
 • Användningshistorik. Läs- och lyssningshistorik, titelval, sparade böcker, betygsättning av böcker, favoritmarkerade författare/serier, knapptryckningar, sökhistorik och andra val i appen och webbsidan.
 • Svar på enkäter och undersökningar. Kundens svar på enkäter/frågor som vi ber kunden svara på (t.ex. i samband med avslutande av abonnemang), vilka kan innehålla personuppgifter.
 • Interaktion med e-post i marknadsförings- eller marknadsundersöknings-syfte. Interaktion med e-postmeddelanden, meddelanden i appen och push-notiser, t.ex. om e-postmeddelandet har öppnats, om länkar i e-posten klickats på, och tidpunkt och plats/stad då e-posten öppnandes av mottagaren.
 • Andra uppgifter till kundtjänst. Ytterligare uppgifter som kund kan behöva ge till kundsupport för att hjälpa kunden med t.ex. ett support- eller felsökningsärende.

För mer detaljerad information om vilka personuppgifter som behandlas, se avsnittet "Matris över vår behandling av personuppgifter".

Hur vi använder personuppgifter

Vi behandlar främst dina uppgifter för att kunna leverera tjänsten till dig. Med "tjänsten", "vår tjänst" och dylika beskrivningar menar vi vår (BookBeats) digitala prenumerationstjänst för ljud- och e-böcker, där du för en månadsavgift kan lyssna och läsa böcker och där vi baserat på vad du lyssnat och läst tidigare kan ge dig tips på sådana böcker som du kan vara intresserad av. Du kan inte invända mot den behandling av dina uppgifter som är nödvändig för att vi ska kunna leverera tjänsten och ändå kräva att vi ska leverera tjänsten. Vi skickar även information till dig om uppdateringar i tjänstens funktion, om nytt innehåll i tjänsten och i tillämpliga fall information om eventuella kampanjer eller nya tjänster eller produkter som vi erbjuder. Vi kan även använda dina uppgifter om användning av tjänsten, och den eventuella feedback du ger oss, för att förbättra vår tjänst. Vi analyserar även hur våra kunder interagerar med våra e-postutskick, meddelanden i appen och push-notiser, d.v.s. om du öppnat meddelandet, klickat på någon av länkarna o.s.v. Sådan behandling av dina uppgifter som inte är nödvändig för att leverera tjänsten eller som inte vi inte har en rättslig förpliktelse att behandla kan du som huvudregel invända mot men ändå använda tjänsten.

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:

Tillhandahålla tjänsten samt sälja presentkort. Göra det möjligt för oss att tillhandahålla tjänsten till dig, inklusive:

 • att verkställa de allmänna villkoren för användandet av tjänsten;
 • optimera tjänsten för varje enhet som tjänsten används på;
 • möjliggöra "fortsätt läsa/lyssna där du slutade"-funktionen;
 • debitera dig tillämpliga avgifter för tjänsten;
 • tillhandahålla hjälp från kundsupport, support och hjälp med felsökning;
 • skicka relevant information om tjänsten/ prenumerationen, t.ex. välkomst e-post, information om tjänsteuppdateringar, information om när betalkortets giltighetstid håller på att löpa ut m.m.;
 • låta dig testa tjänsten, utan att du har ett registrerat konto, genom att du får möjlighet att ladda ned appen och klicka dig runt bland innehållet; och
 • försäljning av presentkort.

Marknadsföring av BookBeats innehåll och tjänster. det möjligt för oss att tillhandahålla marknadsföring, inklusive riktad marknadsföring:

 • baserad på din läs- och lyssningshistorik;
 • baserad på betalningshistorik; och
 • till personer med liknande profil som dig.

Förbättra vår tjänst. Göra det möjligt för oss att förbättra vår tjänst och våra erbjudanden Detta innefattar att underhålla och förbättra tjänstens prestanda, utveckla nya funktioner, erbjuda nytt innehåll, inklusive:

 • att skicka enkäter/marknadsundersökningar som är frivilliga att medverka i.

Uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Göra det möjligt för oss att efterleva rättsliga förpliktelser som åligger oss, inklusive:

 • att besvara förfrågningar från myndigheter om att få tillgång till personuppgifter; och
 • att uppfylla vår bokföringsskyldighet.

Möjliggöra en god säkerhet och förhindra bedrägeri. Göra det möjligt för oss att förebygga och försvara oss mot bedrägliga krav och säkerställa en hög säkerhetsnivå för tjänsten, inklusive:

 • förebygga och försvara oss mot upprepat och bedrägligt utnyttjande av prova-på-erbjudanden;
 • förebygga och försvara sig mot bedrägliga krav från kund gällande betalning; och
 • upprätthålla och förbättra säkerheten för tjänsten.

För mer detaljerad information om för vilka syften personuppgifterna behandlas, se avsnittet "Matris över vår behandling av personuppgifter".

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med andra företag i vår koncern (vi är en del av koncernen med Bonnier AB org.nr. 556508-3663, som moderbolag) i den mån vi har företag i vår koncern som levererar tjänster till oss. Bonnier AB koncernen har säte i Sverige men verksamhet och dotterbolag finns även utanför Sverige.

Det kan också ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med andra företag utanför vår koncern som utför tjänster för vår räkning så att vi, i vår tur, kan leverera vår tjänst till dig och tillhandahålla kundsupport, felsökning och annan teknisk assistans. Endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy kommer behandlas av de företag vi delar personuppgifterna med. Dessa företag måste följa våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för deras egna syften.

Till exempel får de företag som tillhandahåller betalningslösningen direkt tillgång till de uppgifter om ditt betalmedel som du uppger vid registreringen eller som du senare uppdaterar. Vi delar även information med företag som vi anlitat för att tillhandahålla IT tjänster (lagring, support, felrapporter och felsökning, uppdatering av programvara m.m.), kundsupport, marknadsundersökningar, optimering av digital marknadsföring (till dig och personer med liknande profil som dig), e-postutskick (i informations och marknadsföringssyfte), analys och statistik.

Exempel på företag som vi anlitar för nedan angivna ändamål är:

 • Microsoft Azure – för lagring av all data
 • Google – för support, felsökning, statistik och marknadsföring
 • Zendesk – för support och statistik
 • Mailchimp – för e-post och marknadsföring
 • Facebook och Instagram – för annonsering, kommunikation och optimering av digital marknadsföring


Vi kan komma att behöva lämna ut dina uppgifter när det är nödvändigt för att:

 • följa lagen eller beslut av domstol eller myndighet och ge ut information till polis, skattemyndighet, dataskyddsmyndighet och andra behöriga myndigheter; eller
 • skydda rättigheter eller egendom som tillhör BookBeat, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsten.

Uppgifter delas även utanför EU

Dina personuppgifter kommer behandlas av företag även utanför EU som vi anlitat för att leverera tjänster åt oss som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. De länder utanför EU där dina personuppgifter kommer behandlas erbjuder inte alltid samma höga skydd för dina personuppgifter som erbjuds inom EU. Vi säkerställer dock att dina personuppgifter erhåller ett högt skydd och vi överför endast uppgifter till bolag som erbjuder en hög säkerhet för dina personuppgifter och under förutsättning att något av följande alternativ är uppfyllt:

Vill du veta mer om vilka länder och företag vi delar personuppgifter med och vilket/vilka av ovanstående tre alternativ vi använder för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter kan du kontakta vår kundsupport. Du kan också klicka på länkarna ovan för att på Europeiska Kommissionens hemsida läsa mer om respektive alternativ som vi använder oss av för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du kan visa och uppdatera dina personuppgifter online, via vår hemsida bookbeat.com eller via vår app. Om du loggar in på ditt konto kan du bland annat:

 • Se och uppdatera namn och din e-postadress. Du kan även byta ditt lösenord.

 • Se status på din prenumeration på tjänsten, hur länge den är giltig, när nästa betalning kommer dras och din prenumerationshistorik.

 • Se och ändra det betalmedel som prenumerationsavgifterna dras ifrån.

 • Se information om när du betalt avgifterna för din prenumeration och kvitto på betalningarna.

 • Se vilka enheter som du använder tjänsten på. Namnet på enheten är detsamma som det namn du angivit i inställningarna på den enhet du använder. Vill du ändra namnet på den eller de enheter du använder tjänsten på gör du det direkt i din enhets inställningar, utanför BookBeats hemsida/app.

Dina individuella rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Vi beskriver dina rättigheter och hur du utövar dem härnedan. För att du ska kunna utöva dina rättigheter är det viktigt att du kan styrka din identitet. När vi får en fråga eller begäran från dig om att utnyttja någon av dina rättigheter kommer vi att hantera din begäran enligt tillämplig lagstiftning. Notera att även om du invänt mot viss personuppgiftsbehandling kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter om det exempelvis krävs för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser eller fullgöra ett avtal med dig.

Din rättighet

Vad din rättighet innebär

Hur du utövar din rättighet

Rätt till tillgång

Du har rätt att från oss få tillgång till information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Detta innebär att du har rätt att få information om huruvida personuppgifter behandlas om dig eller inte, vilka personuppgifter som behandlas om dig, för vilket syfte, till vilka dina personuppgifter delas, hur länge de lagras (eller kriterierna för hur lagringsperioden bestäms), och vilka rättigheter du har. När vi har gjort bedömningen att vi kan behandla dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse har du också rätt att få reda på hur vi har kommit fram till denna bedömning. Du kan närsomhelst, genom att kontakta oss, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig.

Vår kundsupport hjälper dig med att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan välja att få ett standardutdrag (med de mest väsentliga uppgifterna) eller ett fullständigt utdrag. Standardutdraget kan du få tillgång till genom att logga in på ditt konto. Ett fullständigt utdrag kommer tillhandahållas dig på annat sätt beroende på omfattningen av uppgifterna och i vilken form de behandlas.

Rätt att begära rättelse

Om dina personuppgifter är inkorrekta eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna rättade eller kompletterade. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Du kan ändra ditt namn, din e-postadress, ditt lösenord och ditt betalmedel som prenumerationsavgifterna belastar när du är inloggad på ditt konto.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för, om du invänder mot vår behandling som vi baserar på grunden berättigat intresse och ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt berättigade intresse, om personuppgifterna samlats in olagligt, eller om vi har en laglig skyldighet att radera dina uppgifter enligt tillämplig lag. Notera att vi kan avvisa din förfrågan om att få dina personuppgifter raderade om behandlingen är tillåten eller nödvändig enligt tillämplig lag eller en annan legal grund (för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att fullgöra vårt avtal med dig).

Vår kundsupport hjälper dig med radering av dina personuppgifter.

Rätt att begära att behandlingen begränsas

Du har rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas om personuppgifterna inte är korrekta, om behandlingen är olaglig enligt tillämplig lag men att du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning, om personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de syften de samlades in för men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller om du invänder mot vår behandling där vi samlat in dina personuppgifter på grunden berättigat intresse och vi utreder om ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Vår kundsupport hjälper dig om du vill begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som grundar sig på vårt berättigade intresse (t.ex. profilering eller marknadsföring). Vi får i ett sådant fall inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du kan invända mot viss behandling av personuppgifter (t.ex. mottagandet av marknadsföring) genom att klicka på en länk i e-postmeddelandet.

I andra fall hjälper vår kundsupport dig om du vill invända mot viss behandling av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om följande två förutsättningar är uppfyllda; (i) behandlingen grundar sig på ett avtal med dig, och (ii) behandlingen sker automatiskt.

Din information för dataportabilitet kan du få tillgång till genom att logga in på ditt konto.

Kontakta och/eller klaga till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätten att inge klagomål till tillämplig dataskyddsmyndighet där du bor, arbetar eller där den potentiella personuppgiftsöverträdelsen ägt rum.

Sverige: Den relevanta dataskyddsmyndigheten i Sverige är Datainspektionen. Datainspektionen kommer byta namn till Integritetsskydds-myndigheten. Du kommer i kontakt med Datainspektionen/ Integritetsskyddsmyndigheten här: www.datainspektionen.se.Det är kostnadsfritt för dig att utöva dina rättigheter. Vi förbehåller oss dock rätten att ta ut en rimlig avgift eller att vägra tillmötesgå din begäran om den är uppenbart ogrundad eller orimlig. Vi agerar på din begäran utan onödigt dröjsmål och återkopplar till dig med svar på din begäran inom en månad. Om din begäran är komplicerad kommer vi inom en månad upplysa dig om att det kan ta längre tid att hantera din begäran. De flesta av dina rättigheter utövar du genom att kontakta kundsupport. Kontakta BookBeats kundsupport genom att klicka här eller använd några av de andra kontaktvägar som du finner under "Kontakta oss".

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi har vidtagit en rad olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning och utlämnande. Exempelvis säkerställer vi att endast behörig personal får tillgång till personuppgifterna. Vi använder också brandväggar, kryptering, lösenord och anti-virusprogram för att skydda dina personuppgifter. Vi har även etablerat rutiner för att förebygga säkerhetshot och snabbt agera i det fall en säkerhetsincident inträffar för de personuppgifter vi behandlar.

Vårt bevarande av personuppgifter

BookBeat bevarar som utgångspunkt dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal om att leverera tjänsten till dig. BookBeat behöver dock i viss utsträckning bevara dina personuppgifter längre än så för att efterleva våra juridiska skyldigheter enligt lag (t.ex. för att fullgöra vår bokföringsskyldighet), lösa eventuella tvister och för att uppfylla våra avtal med våra innehållsleverantörer/bokförlag (inbegripet att på begäran från en innehållsleverantör kunna visa antal personer som har tagit del av en viss bok i tjänsten). Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av personuppgifter och sammanhang, kan den faktiska bevarandeperioden variera.

Vi behandlar dina uppgifter så länge du prenumererar på tjänsten och majoriteten av uppgifterna är nödvändiga att behandla för att du ska kunna använda tjänsten. När din prenumeration upphör behåller vi uppgifterna ett tag till, i regel i 24 månader, för att göra det enkelt för dig om du vill starta upp din prenumeration igen. Du har dock rätt att begära att dina uppgifter raderas tidigare. I viss utsträckning kommer vi behöva behandla uppgifter om dig längre efter det att du avslutat prenumerationen på tjänsten, bl.a. de uppgifter som vi har en rättslig förpliktelse att spara eller om uppgifterna krävs för att göra gällande eller försvara oss mot rättliga anspråk. Vi sparar dock inte dina uppgifter i onödan.

För mer detaljerad information hur länge dina personuppgifter behandlas, se avsnittet "Matris över vår behandling av personuppgifter".

Ändringar i detta integritetsmeddelande

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy för att säkerställa att vi agerar i enlighet med tillämplig lagstiftning eller om vår tjänst ändras eller om vi av annan anledning ändrar våra rutiner för hur vi behandlar personuppgifter. Vi kommer att publicera de ändringar vi gör på vår hemsida. Vid större förändringar kommer vi även att meddela dig via din registrerade e-postadress eller via appen. När integritetspolicyn uppdateras, ändras datumet för senaste uppdatering.

Kontakta oss

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, eller önskar komma i kontakt med oss av någon annan anledning som relaterar till dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär, eller via e-post eller post.

Postadress:

BookBeat AB

Box 3159, 103 63 Stockholm, Sverige

E-post:

support@bookbeat.comMatris över vår behandling av personuppgifter

I matrisen nedan beskrivs i detalj vilka kategorier/typer av personuppgifter vi behandlar om dig som kund, hur vi fått del av personuppgiften (källa), vad ändamålet med behandlingen av personuppgiften är, vilken legal grund vi behandlar personuppgiften på, och hur länge vi behandlar personuppgiften. Enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning behöver vi en legal grund för att behandla dina personuppgifter. Vi förlitar oss på tre grunder för att behandla dina personuppgifter och dessa legala grunder beskrivs mer i detalj nedan.

 • Fullgörande av avtal (GDPR artikel 6.1 (b)). Behandlingen är nödvändig för att BookBeat ska kunna fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Exempelvis för att göra det möjligt för dig att logga in på och använda tjänsten och för att du vid behov ska kunna få hjälp av vår kundservice.
 • Berättigat intresse (GDPR artikel 6.1 (f)). Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör BookBeats berättigade intressen. Exempelvis för att skicka e-post till dig om nyheter och erbjudande som BookBeat erbjuder. En förutsättning för att vi ska kunna förlita oss på denna legala grund är att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av dina personuppgifter. När vi har gjort bedömningen att vi kan behandla dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse är vi av bedömningen att de skyddsåtgärder vi vidtagit är tillräcklig för att säkerställa att vårt berättigade intresse väger tyngre än dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Vill du veta har vi har kommit fram till denna bedömning är du välkommen att närsomhelst kontakta oss.
 • Rättslig förpliktelse (GDPR artikel 6.1 (c)). Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar BookBeat. Exempelvis måste vi bevara viss finansiell information för att fullgöra vår lagstadgade bokföringsskyldighet.

Typ av personuppgift och hur vi fått del av personuppgiften

Vårt syfte

Legal grund

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Identifikationsuppgifter – Förnamn, efternamn, och användar-ID.

Källa: Direkt från kund vid registrering av konto. Vad gäller användar-ID är det ett av BookBeat genererat ID-nummer som representerar kunden (kopplat till e-postadressen).

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla tjänsten till kunden, inklusive att verkställa de allmänna villkoren för användandet av tjänsten.

Fullgörande av avtal

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades.

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla support och hjälp med felsökning till kunden.

24 månader från kontakten med kundsupport.

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla riktad marknadsföring till kunden och personer med liknande profil som kunden via t.ex. e-post, sociala medier och genom annonsnätverk.

Berättigat intresse

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades.

Göra det möjligt för BookBeat att efterleva rättsliga förpliktelser som åligger BookBeat, inklusive att besvara förfrågningar från myndigheter om att få tillgång till personuppgifter.

Rättslig förpliktelse

Kontaktuppgifter – E-postadress.

Källa: Direkt från kund vid registrering av konto, vid köp av presentkort, eller vid kunds kontakt med kundsupport.

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla tjänsten till kunden, inklusive att verkställa de allmänna villkoren för användandet av tjänsten.

Fullgörande av avtal

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades.

Göra det möjligt för BookBeat att leverera presentkort oavsett om du har eller inte har ett konto registrerat hos oss.

Tills presentkortet har förfallit eller är förbrukat.

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla support och hjälp med felsökning till kunden.

24 månader från kontakten med kundsupport.

Göra det möjligt för BookBeat att skicka relevant information om tjänsten/ prenumerationen, t.ex. välkomst e-post, information om tjänsteuppdateringar m.m.

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades.

Göra det möjligt för BookBeat att efterleva rättsliga förpliktelser som åligger BookBeat, inklusive att besvara förfrågningar från myndigheter om att få tillgång till personuppgifter.

Rättslig förpliktelse

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla riktad marknadsföring till kunden och personer med liknande profil som kunden via t.ex. e-post, sociala medier och genom annonsnätverk.

Berättigat intresse

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades, om kunden inte dessförinnan valt att motsätta sig profilering eller direktmarknadsföring.

Göra det möjligt för BookBeat att skicka enkäter/ marknadsundersökningar som är frivilliga att medverka i.

Göra det möjligt för BookBeat att förebygga och försvara sig mot upprepat och bedrägligt utnyttjande av prova-på-erbjudanden.

12 månader från radering av kontot.

Betalningsinformation – Uppgifter om ditt betalmedel, (t.ex. ditt betalkorts 4 sista siffror och giltighetstid, IBAN-nummer och e-postadress), information om betalningshistorik (inklusive information om pröva-på-perioder och perioder utan aktiv prenumeration), och konto-ID.

Källa: Direkt från kund vid registrering av konto eller vad gäller betalningshistorik löpande i samband med att betalning erläggs. Vad gäller konto-ID är det ett av BookBeat slumpmässigt valt ID-nummer som representerar den som betalar för prenumerationen (kopplat till betalmedlet).

Göra det möjligt för BookBeat att debitera kunden tillämpliga avgifter för tjänsten.

Fullgörande av avtal

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades.

Göra det möjligt för BookBeat att leverera presentkort oavsett om du har eller inte har ett konto registrerat hos oss.

Tills presentkortet har förfallit eller är förbrukat.

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla support och hjälp med felsökning till kunden.

24 månader från kontakten med kundsupport.

Göra det möjligt för BookBeat att skicka relevant information om tjänsten/ prenumerationen, t.ex. information om när betalkortets giltighetstid håller på att löpa ut.

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades.

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla riktad marknadsföring till kunden baserad på betalningshistorik.

Berättigat intresse

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades, om kunden inte dessförinnan valt att motsätta sig profilering eller direktmarknadsföring.

Göra det möjligt för BookBeat att förebygga och försvara sig mot bedrägliga krav från kund gällande betalning.

7 år från utgången av det räkenskapsår då aktuell betalning gjordes.

Göra det möjligt för BookBeat att efterleva rättsliga förpliktelser som åligger BookBeat, inklusive bokföringsskyldighet.

Rättslig förpliktelse

7 år från utgången av det räkenskapsår då aktuell betalning gjordes.

Tekniska uppgifter – IP-adress, geografisk plats, typ av enhet, namn på enhet, operativsystem, app-version, inställningar i appen, titel och ISBN på bok, felkoder, felloggar, och lösenord (krypterat).

Källa: Vad gäller lösenord, direkt från kund vid registrering av konto. Även IP-adress samlas in i samband med registrering. Vad gäller typ av och namn på enhet så samlas det in i samband med kunds användning av tjänsten.

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla tjänsten till kunden, inklusive att verkställa de allmänna villkoren för användandet av tjänsten.

Fullgörande av avtal

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades.

Göra det möjligt för BookBeat att optimera tjänsten för varje enhet som tjänsten används på.

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla support och hjälp med felsökning till kunden.

24 månader från kontakten med kundsupport.

Göra det möjligt för BookBeat att skicka relevant information om tjänsten/ prenumerationen, t.ex. information om uppdateringar av tjänsten.

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades.

Göra det möjligt för BookBeat att förbättra sin tjänst och andra erbjudanden, inklusive säkerheten för tjänsten.

Berättigat intresse

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades, om kunden inte dessförinnan valt att motsätta sig profilering eller direktmarknadsföring.

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla riktad marknadsföring till kunden t.ex. baserad på enheter som kunden använder för att nyttja tjänsten.

Användningshistorik Läs- och lyssningshistorik, titelval, sparade böcker, betygsättning av böcker, favoritmarkerade författare/serier, knapptryckningar, sökhistorik och andra val i appen och webbsidan.

Källa: Samlas in i samband med kunds användning av tjänsten och webbsidan.

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla tjänsten till kunden, inklusive "fortsätt läsa/ lyssna där du slutade"-funktionen och för att redovisa ersättning till innehållsleverantörer (baseras på kundernas användning av tjänsten).

Fullgörande av avtal

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades. Användningshistoriken anonymiseras därefter.

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla support och hjälp med felsökning till kunden.

24 månader från kontakten med kundsupport.

Göra det möjligt för BookBeat att förbättra sin tjänst och sina erbjudanden.

Berättigat intresse

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades.

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla riktad marknadsföring till kunden t.ex. baserad på kundens läs- och lyssnings-historik.

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades, om kunden inte dessförinnan valt att motsätta sig profilering eller direktmarknadsföring.

Svar på enkäter och undersökningar Kundens svar på enkäter/frågor som vi ber kunden svara på (t.ex. i samband med avslutande av abonnemang), vilka kan innehålla personuppgifter.

Göra det möjligt för BookBeat att förbättra sin tjänst och sina erbjudanden samt för att skicka marknadsföring eller information till kund, t.ex. om en kund avslutat sin prenumeration på grund av att en viss bok inte erbjöds via tjänsten kan BookBeat skicka ut information till en tidigare kund för att meddela att boken nu är tillgänglig via tjänsten.

Berättigat intresse

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades.

Interaktion med e-post m.m. i marknadsförings- eller marknads-undersökningssyfte - Interaktion med e-postmeddelanden, meddelanden i appen och push-notiser, t.ex. om e-postmeddelandet har öppnats, om länkar i e-posten klickats på, och tidpunkt och plats/stad då e-posten öppnandes av mottagaren.

Göra det möjligt för BookBeat att förbättra sin tjänst och sina erbjudanden.

Berättigat intresse

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades.

Andra uppgifter till kundsupport – Ytterligare uppgifter som kund kan behöva ge till kundsupport för att hjälpa kunden med t.ex. ett support- eller felsökningsärende.

Källa: Direkt från kunden i samband med att kunden kontaktar kundsupport.

Göra det möjligt för BookBeat att tillhandahålla hjälp från kundsupport till kunden, inklusive support och hjälp med felsökning.

Fullgörande av avtal

Under den period då kunden har kvar sitt användarkonto och i upp till 24 månader efter att kundens senaste prenumeration avslutades.

Senast uppdaterad: 2019-03-21